Odstúpenie od zmluvy

Úvod Dodanie tovaruOdstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy - do 14 dní

 

Výrobok zakúpený cez náš e-shop nezodpovedá Vaším predstavám?

Potom máte možnosť ho vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14-dňovej lehoty od dátumu jeho prevzatia. Tovar je potrebné riadne zabaliť a nepoškodený zaslať na našu adresu: DOPLNKYDOZAHRADY, Murgašova 2,949 01 Nitra

Tovar musí byť uvedený do pôvodného stavu a nepoškodený. V prípade, že tovar bude javiť známky poškodenia, spoločnosť LARA AR, s.r.o. má právo posúdiť mieru poškodenia a tú si uplatniť od kupujúceho.

 

Tovar je potrebné vrátiť na adresu:

DOPLNKYDOZAHRADY

Murgašova 2, 949 01 Nitra

 

Odstúpenie od zmluvy - online formulár:

Odstúpenie od zmluvy
antiSpam [nový kód]