Reklamačný formulár

Úvod Dodanie tovaruReklamačný formulár

Zákazník má možnosť využiť lehotu na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady predanej veci, a to v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru.


Adresa pre zasielanie reklamácie:

DOPLNKYDOZAHRADY

Murgašova 2

949 01 Nitra

 

Reklamačný formulár - online formulár:


Reklamácia tovaru
Druh reklamácie

znakov do konca.
Nahrajte fotografiu poškodeného tovaru: (max. 3000 kB)
Nahrajte fotografiu poškodeného tovaru: (max. 3000 kB)
Nahrajte fotografiu poškodeného tovaru: (max. 3000 kB)
antiSpam [nový kód]