Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Úvod Reklamačný poriadok Podmienky reklamácie

Podmienky reklamácie

Spotrebitel je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom, alebo s ním inak koná.

Predávajúci je obchodná spoločnosť Alena Réšőová - LARA, Krakovska 58, 951 12 Ivanka pri Nitre. Alena Réšőová - LARA je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je buď Kupujúci spotrebiteľ, alebo Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti.

Vady tovaru:

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli.

Vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenéj vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutéj vzorky alebo predlohy, je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

Práva z vady tovaru:

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.
Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.
Právo na dodanie novéj veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnéj vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.
Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy, alebo neuplatní si právo na dodanie novej veci bez závád, na výmenu jej súčast,i alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez závád, vymeniť jej súčasť, alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.
Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Lehoty:

Predávajúci poskytuje na tovar záruku za akosť po dobu 6 mesiacov a po dobu 24 mesiacov zodpovednosť za závady, kedy záručná lehota sa začína dňom predaja. Zákazník sa pre splnenie reklamačných podmienok zaväzuje používať tovaru na obvyklý účel.
Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Záručná doba pre kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Prevzatia zásielky a reklamácie:

Zásielku doručenú dopravcom odporúčame pred prevzatím dôkladne skontrolovať. V prípade, že je tovar na prvý pohľad poškodený, spíšte reklamačný zápis. Tu uveďte miesto poškodenia . Ak budete chcieť reklamovať tovar zjavne poškodené prepravou a nebude vystavený Zápis o škode, nebudeme môcť takúto reklamáciu prijať.
Ak zistíte po rozbalení nepoškodeného obalu výrobnú chybu, alebo poškodený tovar, čo najskôr nás kontaktujte.
Poškodený, alebo chýbajúci tovar sa budeme snažiť dodať v čo najkratšom termíne. Dodávateľ má lehotu 30 dní na vybavenie.
Nekompletnosť zásielky, prípadné poškodenie tovaru je nutné podať písomne - reklamačný formulár, ihneď po doručení zásielky, najneskôr však do 3 pracovných dní od dátumu doručenia zásielky. Pri nedodržaní tejto lehoty nebude reklamácia uznaná.

Reklamácia musí obsahovať:

· Meno a priezvisko

· kontaktný e-mail a telefónny kontakt

· číslo objednávky (je aj číslo podanej reklamácie)

· údaje o závade - krátky popis

· priložené foto s viditeľnou závadou

 

Ak reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti bude reklamácia s najväčšou pravdepodobnosťou vybavená jej zamietnutím.

Reklamácie treba zasielať písomne na adresu:

 

LARA AR, s.r.o.

Krakovska 58, 951 12 Ivanka pri Nitre

 

alebo vyplneným online formulárom - reklamačný formulár

 

 

Tovar nám môžete doručiť na reklamáciu troma spôsobmi:

  1. osobne a to na adresu spoločnosti : LARA AR, s.r.o., Krakovska 58, 951 12 Ivanka pri Nitre
  2. zaslať poštou, alebo inou kuriérskou spoločnosťou na adresu : LARA AR, s.r.o., Krakovska 58, 951 12 Ivanka pri Nitre
  3. môžete využiť naše služby na zabezpečenie kuriéra a vtakom prípade Vám bude účtovaná doprava vo výške 20€ obojsmerne (platba bude formou dobierky pri vrátení reklamovaného tovaru)

Tovar musí byť riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu nad rámec, ako je uvedené v reklamačnom formulári.

Tovar, ktorý bol vyreklamovaný a je pripravený k prevzatiu (ukončenie reklamácie), bude uskladnený na výdajnom mieste po dobu 10dní. Ako náhle vyreklamovaný tovar nebude prevzatý do 10dní od ukončenia reklamácie z výdajneho miesta - LARA AR, s.r.o., Krakovska 58, 951 12 Ivanka pri Nitre, bude účtovaný poplatok za skladovanie vo výške 3€/deň. Ak nebude reklamovaný tovar prebratý do 6 mesiacov od ukončenia reklamácie, bude pristúpené k jeho likvidácií.

 

Vybavenie reklamácie:

 

O vybavení reklamácie budete informovaný telefonicky a elektronickou poštou.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Tento reklamačný poriadok začni platiť od 01.04.2014